YazılımC# Dili Nedir? C# İle Uygulama Geliştirme

C# Dili Nedir? C# İle Uygulama Geliştirme

-

C#  dili (C-Sharp) ,Microsoft firmasının ortaya çıkardığı .NET çerçevesini kullanan nesne yönelimli(OOP) bir yazılım dilidir.  C , C++ gibi dillerin devamı niteliğinde olan C# ,Java ile yakın özelliklere sahip bir dildir.  .NET çerçevesinin C-Sharp ile entegre bir şekilde çalışabilmesi için yardımcı kütüphane , editör ve derleyicilere ihtiyaç duyulmaktadır. C# programlama dili türü itibariyle orta dereceli bir yazılım dilidir. Yani insan ve makine diline  eşit uzaklıkta bulunur.

C# Dilinin  Avantajları

Yazılım ve yardımcı araçlar geliştiren Jetbrains firmasının yaptığı ankete göre %24 kullanım oranına sahip C# dilinde şu avantajlar bulunur:

 • Garbage collection özelliği C# yazılım dili  için ayrılan bellek miktarını en verimli şekilde kullanarak gereksiz işlemlerin yürütülmesini engeller.
 • Türü bakımından nesneye yönelimli bir programlama dilidir. Çeşitli platformlardaki projelerde rahatça kullanılabilir. Neredeyse tüm sistemler ile uyumludur.
 • Popülerliği oldukça yüksektir. Yazılım şirketleri tarafından aranan  özelliklerden birisidir.
 • Hata giderme özelliği ile projenizdeki bir hatayı hızlı bir şekilde tespit edebilir, anında müdahale ederek zamandan kazanırsınız.

C# Dili İle Neler Yapılabilir?

C Sharp kodları  ile şu alanlarda projeler geliştirebilmeniz mümkündür:

Web Platformları

Web sayfalarının bir çoğunda PHP, ASP.NET gibi diller kullanılsa da C# dili de  kodlama ve derleme aşamalarının kolay olması nedeniyle tercih sebebidir.  Web platformları için form ve dosya sistemlerinin oluşturulmasında C# diline başvurulmaktadır.

Mobil Uygulamalar

Çok fazla kullanımı olmayan alanlardan birisidir. Özellikle Windows işletim sistemini kullanan cihazlar için uygulama geliştirmek için kullanılan c# programlama dili   popülerliğini yitirmek üzere.

Web Sunucu Hizmetleri

Sunucu hizmetleri web sitesinin içerisinde bulunan tüm dosyaları barındıran servislerdir.  Tema, eklentiler, görseller veya metinlere ulaşmak için kullanılan FTP gibi uzak sunucu sistemlerini C# ile kodlayabilmek mümkün.

Komut İstemi Projeleri

Windows işletim sistemi için geliştirdiğiniz komut istemi projelerini başlatmak için bilgisayarınızın CMD istemcisini kullanabilirsiniz.

Yardımcı Kütüphaneler

Yardımcı kütüphaneler bir yazılım dilinin ihtiyaç duyduğu özellikleri depolayan sistemlerdir.  Örneğin yazılım dilinin başlatılması için kullanılan ana fonksiyonları her seferinde kullanmak yerine bir kütüphane aracılığıyla sisteminize tek seferde yükleyebilirsiniz.  C# dili  ile bu kütüphaneleri geliştirebilir, uygulamalarınızda kullanabilirsiniz.

Oyun Programlama

Oyun programlama sektörü hiçbir zaman güncelliğini yitirmeyecek olan alanlardan birisidir.  C# , oyunların arayüzlerindeki görsellerden ziyade çalışma mantığı, hareketleri ile ilgilenir.  Oyun kodlaması için Java,  Kotlin gibi uygulamalar bulunsa da temel işlevler yine bu dil üzerinden ilerliyor.

C# İle Programlamaya Giriş

Ekrana Yazdırma Komutu

C sharp öğrenmek isteyenlerin uyguladıkları en temel işlemlerden birisi mesajı çıktı olarak göstermektir. Karşı tarafa “hoşgeldiniz”  mesajı iletmek için şu C# kodları  kullanılabilir:

Using system; 

Namespace Hosgeldiniz {
	Class program {
		Static void main (string[] args) {
			Console.writeline(“Hoşgeldiniz”); } 
		} 
	}
 1. Sistem içerisinde bulunan sınıf dosyalarını projenize dahil etmek için kullanılan koddur.
 2. Sınıfların kodlanmadan önceki tanımlandığı alandır.
 3. Ana fonksiyon sınıfını belirtmek için kullanılır.
 4. Ekrana yazdırmak için kullanılır.

C# Yorum Alanı Oluşturma

Yorum alanları yalnızca uygulama geliştiricilerinin görüntüleyebileceği alanlardır. İlgili kodun ne anlama geldiğini kısa notlar halinde oluşturmak için kullanılır.  Kullanımı :

Tekli Satırlar: // Tekli satır yorum alanı

Çoklu Satırlar:  /* Çoklu satır

                                                           Yorum alanı                    */

Değişken Tanımlama

C# dili  için  5 değişken türü bulunmaktadır.

İnt : Ondalıklı olmayan tam sayıları ifade etmek için kullanılmaktadır. Örneğin: 100 , 250

String : Sözcükleri ve sözcük öbeklerini tutmak için “” arasına yazılan ifadelerdir.

Double : Ondalıklı sayıların gösterilmesi için kullanılmaktadır.  Örneğin: 50,50 , 40,90 

Char : Tek haneli karakterleri saklamak için kullanılır. Örneğin: “A”

Boolean : Koşulların doğruluğunu sorgulamak amacıyla kullanılır. Örneğin : true, false

Değişkenlerin kod üzerindeki görünümü şu şekildedir:

int tamSayi = 40; 
double ondalikliSayi = 25,75;
char tekHane = “X”;
bool dogru = true ;
string kelimeObegi = “Siteme Hoşgeldiniz”;

C# Matematik Komutları

Max :  Fonksiyon içerisinde verilen tüm sayılar arasında değeri en yüksek olanını bastırmaya yarayan komuttur. Kullanımı şu şekildedir:

Math.max(5, 10, 15, 20, 25, 30 , 35) 

Çıktı olarak en yüksek olan 35 değeri gösterilir.  

Min : Fonksiyon içerisinde verilen tüm sayılar arasında değeri en düşük olanını bastırmaya yarayan komuttur. Kullanımı şu şekildedir:

Math.Min (10, 20, 30, 40, 50)

Çıktı olarak en düşük olan 10 değeri gösterilir .

Sqrt : Sayıların karekök değerini almaya yarayan komuttur. Kullanımı şu şekildedir:

Math.Sqrt (81)

81 değerinin karekökü olan 9 sayısı kullanıcılara gösterilir.

Abs : Sayıların mutlak değerini almak için kullanılır. Örneğin:

Math.Abs (-10) //değerinin çıktısı 10’dur.

Round :  Girilen sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlamak için kullanılır. Kullanımı şu şekildedir:

Math.Round(9.98) //sayısı en yakın tamsayı olan 10’a yuvarlanır. 

IF-ELSE Yapıları

If ve else yapıları birden fazla sonucu olan  ifadelerin doğru olup olmadığını sorgulamak için kullanılır.  Bir örnek üzerinden if else yapısını inceleyelim.

int girisSaati = 22;
if (girisSaati < 22 ) {
console.WriteLine(“İyi Akşamlar”);
} else {
Console.WriteLine (“İyi Geceler”);
}

Kullanıcının sisteme girdiği saat 22 değerinden küçük olduğunda “İyi Akşamlar” ifadesi büyük olduğunda ise “İyi Geceler” ifadesi gösterilir.

Diziler ve Döngüler

C# dili  içerisinde diziler ve döngüler aynı yapıda kullanılabilir.  Bir dizinin içerisinde yer alan elemanları listelemek için döngülere başvurulur. Kısa bir örnek ile açıklayalım.

String [] webTeknolojileri = {“HTML5” , “CSS3”, “Javascript” , “PHP” , “C#” }
For (int i= 0; i<webTeknolojileri.length; i++ ) {
Console.WriteLine(webTeknolojileri[i]);
}

Bu komutlarla i değişkeni “webTeknolojileri” dizisinin içerisinde yer alan tüm elemanları listeler.

C# Konsol Üzerinden Form Oluşturma

C# yazılım dili form uygulamaları kullanıcıların oturum açma işlemlerinde kullanılmaktadır. Herhangi bir web sitesine girerken ya da bir içeriğe kayıt olurken kullanılan basit konsol form uygulaması aşağıdaki gibidir:

// Kullanıcıya gösterilen soru alanı oluşturma 
Console.WriteLine (“Adınız Nedir? : ”);
// Klavyeden girilen kullanıcı değerini bellekte saklama ve gerektiğinde ekrana gösterme komutu 
String kullanicininAdi = Console.Readline();
// Kullanıcının girdiği değerin çıktı olarak gösterilmesi 
Console.WriteLine (“Kullanıcı adınız : ” + kullanicininAdi);

C# Dili Constructor Yapısı

C# dilinde constructor yapıları bir markaya ait olan renk , model, yıl , şekil gibi birden fazla özelliği içerisinde barındırabilir.  Genellikle form oluştururken kullanıcıların kişisel bilgileri bu yapıyla oluşturulabilir ya da bir arabaya ait bilgiler bu yapıyla gösterilebilir. Örneğin  FIAT markasına ait 2008 üretimli kırmızı renkli Albea modelini bir yapı üzerinde inşaa etmek istiyoruz. Bunun için aşağıdaki kodlar kullanılmaktadır:

class araba {
public string model;
public string renk;
public int yil;
//Parametreleri kontrol edebilmek amacıyla constructor yapısı inşaa edelim
Public araba (string modelinAdi , string arabaninRengi , int uretimYili ) {
model = modelinAdi; 
renk = arabaninRengi;
yil = uretimYili;
}
static void main(string [] args) {
araba FIAT = new araba (“Albea” , “Kırmızı” , 2008);
console.WriteLine (FIAT.renk + “” + FIAT.model + “” + FIAT.yil); 
}
}

Çıktı olarak  Kırmızı Albea 2008 kullanıcıya gösterilir.

Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Makaleler

Windows 10 Kayıt Defteri Temizleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Windows 10 kayıt defteri temizleme işlemi kullanıcılar için bazı zamanlarda oldukça önemli olabiliyor. Çünkü bu işlem sayesinde bilgisayarda oluşan...

Arduino vs Raspberry Pi: En iyi Kart hangisi?

Tek kartlı bilgisayarlar, yeni başlayanlar için geliştirme ve öğrenme sürecinde kullanılabilmeleri nedeniyle son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Tek kartlı...

Hidrofilik polimerler Yeşil bir geleceğin anahtarı

Surrey Üniversitesi ve Bristol Üniversitesi'nden araştırmacılar, rüzgar ve güneş gibi öngörülemeyen kaynaklardan gelen karbonsuz yenilenebilir enerjiyi evcilleştirmek ve depolamak...

Ember JS Nedir, Niçin Kullanılır?

Ember js, web uygulamaları geliştirmek için kullanılan açık kaynaklı ve ücretsiz bir JavaScript çerçevesidir. Daha açık bir dille, bir...

Kuantum Fiziği Neden Önemlidir ve Olmasaydı Neler Olurdu?

Bütün fizikçilerin bildiği gibi kuantum fiziği çok karmaşık bir konudur. Çünkü bu fizik evreninde bizim bildiğimiz kurallar geçerli değildir....

Simyanın Önemi ve Simya ile Bilim İlişkisi

Yüzyıllardır inanlar simyanın uğraşları içerisine girmişlerdir. Bu uğraşların temel amaçlarına yazımı içerisinde değineceğiz. Ancak çok genel bir çerçeve ile...

Önerilen Makaleler

Windows 10 Kayıt Defteri Temizleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Windows 10 kayıt defteri temizleme işlemi kullanıcılar için bazı...

Arduino vs Raspberry Pi: En iyi Kart hangisi?

Tek kartlı bilgisayarlar, yeni başlayanlar için geliştirme ve öğrenme...

ilgili diğer makalelerBAĞLANTILI
sizin için öneriliyor